© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

האם זו זריחה או שקיעה? תלוי בתפישה שלכם

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (Cognitive Behavioral Therapy-CBT) הוא טיפול פסיכולוגי קצר-מועד וממוקד מטרה. מחקרים מדעיים רבים מוכיחים את יעילותו של סוג טיפול.  

עיקר הטיפול מתייחס למה שקורה לנו בהווה. מטרת הטיפול לפתור בעיות שמפריעות לנו "כאן ועכשיו".

לפי גישה זו בבסיסן של בעיותינו קיימת חשיבה, תפישות ואמונות המקשות עלינו להתמודד ולפתור את בעיותינו.

הטיפול מבוסס על הבנת דפוסי התפישה, חשיבה וההתנהגות שלנו כגורם המשפיע הן על רגשותינו והן על ניהול חיינו.