מה דעתכם? זו תמונה של שקיעה או זריחה?

התשובה תלויה בסגנון התפישה שלכם

האם זו זריחה או שקיעה?- תלוי בתפישה שלכם

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי -  Cognitive Behavioral Therapy-CBT, הוא טיפול פסיכולוגי קצר-מועד וממוקד מטרה.  לפי הגישה זו הבסיס של הבעיות שלנו נובע מהתפישות שלנו ומסגנון חשיבה שלנו, המקשים עלינו להתמודד. לכן, עיקר הטיפול מתבסס על  הבנת דפוסי התפישה, חשיבה וההתנהגות שלנו כגורם המשפיע הן על רגשותינו והן על ניהול חיינו. מחקרים מדעיים רבים מוכיחים את יעילותו של סוג טיפול זה.

זו הגישה לפיה אני מטפלת ועיקרה מתייחס למה שקורה לנו בהווה. מטרת הטיפול לפתור בעיות שמפריעות לנו "כאן ועכשיו"